AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Χ.ΞΕΝΗ & ΥΙΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΛΤΔ: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λάρνακα

Απαιτούμενα Προσόντα

 • 5+ χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
 • Εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Project, AutoCAD)
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα ερμηνείας αρχιτεκτονικών / στατικών σχεδίων
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Χρήση ιστοσελίδας e-procurement (Έγγραφα Διαγωνισμών και Υποβολή Προσφορών)

Καθήκοντα / Αρμοδιότητες

 • Κοστολόγηση προσφορών
 • Διαχείριση συμβολαίων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Επίβλεψη, Οργάνωση, Προγραμματισμός Συντονισμός των Εργασιών
 • Διασφάλιση της ποιότητας του έργου και της έγκαιρης αποπεράτωσης του, βάση του χρονοδιαγράμματος
 • Σύνταξη του Προγράμματος Εργασιών του Έργου στο MS Project, παρακολούθηση και αναθεώρηση του όποτε αυτό απαιτείται
 • Κοστολόγηση των αλλαγών ή/και οδηγιών
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Πληρωμής του έργου και υπεργολάβων
 • Διαχείριση και έλεγχος κόστους του έργου
 • Διασφάλιση και τήρηση όλων των μέτρων Ασφάλειας και Υγείας
 • Τήρηση της αλληλογραφίας του έργου

Email: info@chxenisgroup.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA