AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται άτομο στο Λογιστήριο

Salamis Shipping Services Ltd: Ζητείται άτομο στο Λογιστήριο – Λεμεσός

Η Salamis Shipping Services Ltd, μέλος του Οργανισμού Salamis, ζητά να προσλάβει άτομο στο Λογιστήριο στα γραφεία της στην Λεμεσό.

Λογιστήριο – Γενικά Καθήκοντα

  • Προϋπηρεσία σε συναφή τομέα τουλάχιστον 1-2 χρόνια

  • Γνώσης Λογιστικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

  • Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας

  • Καλές οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες

Aπολαβές/Ωφελήματα

Ο μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 13.5 μισθοί και ταμείο προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: c.zographou@salamis-tours.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA