AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Γεώργιος Διογένους & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η Δικηγορική Εταιρεία Γεώργιος Διογένους & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα την Λεμεσό επιθυμεί να προσλάβει άμεσα άτομο για την πλήρωση θέσης γραμματέα για πλήρη απασχόληση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια και επαγγελματισμός.
 • Οργανωτικές ικανότητες και άριστες δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.
 • Προηγούμενη πείρα στη θέση γραμματέως σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Γραμματειακή υποστήριξη και υποδοχή πελατών.
 • Χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Χειρισμός διάφορων ηλεκτρονικών συστημάτων όπως (μεταξύ άλλων) εφόρου εταιρειών για εταιρικές υπηρεσίες, Zυγός, Qualco.
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων, χαρτοφυλακίων και υποθέσεων.
 • Καταχώριση δικογράφων και άλλων εγγράφων στην πλατφόρμα IJustice.
 • Καταγραφή πραγματικών εξόδων, σύνταξη τιμολογίων.

Μισθός, ωφελήματα και προοπτικές, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με τίτλο «ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ – anergosjobs.com» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: georgios@diogenouslaw.com.

Τηλ. Επικοινωνίας: 25898111.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και διακριτικής μεταχείρισης.   

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA