AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΕΔΙΦΑΠ Λτδ: Θέση Εργασίας

ΚΕΔΙΦΑΠ Λτδ: Θέση Εργασίας – Πάφος

Τεχνικός Συντήρησης Αυτοματισμών Αποθήκης

Η ΚΕΔΙΦΑΠ Λτδ, Εταιρεία μέλος του Ομίλου Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου, με ηγετική Θέση στην Κυπριακή Αγορά του Χονδρεμπορίου Φαρμάκων και Παραφαρμάκων, ζητά να προσλάβει Τεχνικό Συντήρησης Αυτοματισμών Αποθήκης.

 Κύρια Καθήκοντα / Ευθύνες:

 • Διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών συντήρησης.
 • Διεκπεραίωση και προγραμματισμός των χρονιαίων εργασιών συντήρησης.
 • Οργάνωση και καταγραφή του εξοπλισμού και των αποθηκών συντήρησης.
 • Εντοπίζει και διορθώνει βλάβες ηλεκτρολογικής φύσεως.

 Απαιτούμενα Προσόντα / Ικανότητες:

 •  Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής ή δίπλωμα με κατεύθυνση ηλεκτρολογικά ή ηλεκτρονικά.
 • Καλή γνώση ηλεκτρολογικών εργασιών.
 • Καλή γνώση διεκπεραίωσης τεχνικών προβλημάτων και άλλων εργασιών.
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχή ή παρεμφερή θέση.
 • Γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά.
 • Ομαδικότητα ,υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 • Άδεια οδήγησης.
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοικοι επαρχίας Πάφου.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μόνο τα υποψήφια άτομα που πληρούν τα πιο πάνω θα ενημερωθούν για συνέντευξη. Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  hr@kedifap.com  με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA