AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Φωκάς Α. Σωφρονίου Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η Δικηγορική Εταιρεία Φωκάς Α. Σωφρονίου Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα τη Λεμεσό, επιθυμεί όπως προσλάβει Γραμματέα (Secretary).

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων MicrosoftOffice.
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
  • Άριστη διαχείριση χρόνου και οργανωτικές ικανότητες.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια.
  • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ο/η εταιρικός διαχειριστής/ρια αναμένεται να συνδράμει σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης διάφορων εταιρειών και να παρέχει επιχειρησιακή καθοδήγηση και υποστήριξη στους εταιρικούς συνηγόρους.

Μισθός, ωφελήματα και προοπτικές, ανάλογα με πείρα και προσόντα.

Αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση maria@fokaslaw.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA