AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Η Δικηγορική Εταιρεία ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. δέχεται αιτήσεις για πλήρωση της πιο πάνω θέσης για πλήρη απασχόληση και ένταξη στην ομάδα Γραμματειακής υποστήριξης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

  • Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων και αποστολή προς τους πελάτες.
  • Ετοιμασία Τιμολογίων, Επικοινωνία με τους πελάτες και Είσπραξη Τιμολογίων.
  • Διαχείριση όλων των τηλεφωνικών κλήσεων.
  • Αρχειοθέτηση και/ή Ανεύρεση Εγγράφων και Φακέλων.
  • Χειρισμός όλης της εξερχόμενης και/ή εισερχόμενης αλληλογραφίας (emails, επιστολές, κ.λπ.)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Άριστη γνώση και χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word, Outlook, Excel, Microsoft Office).
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.
  • Εμπειρία ως γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι τις 15/02/2023, στη διεύθυνση:

Email: cv@paplaw.com.cy, με τίτλο: “anergosjobs.com” Τηλέφωνο: 22-817711, Φαξ: 22-8217717

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA