AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Διασώστες/ Οδηγοί Ασθενοφόρων

Ιδιωτικό Νοσοκομείο  Άγιος Ραφαήλ: Ζητούνται Διασώστες/ Οδηγοί Ασθενοφόρων – Λάρνακα

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο  Άγιος Ραφαήλ στη Λάρνακα ζητά διασώστες /Οδηγούς για το τμήμα ασθενοφόρων  για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

 Επιπρόσθετα προσόντα :

  • Πτυχίο/Δίπλωμα διασώστη
  • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Κάτοχος διπλώματος PHTLS
  • Άδεια οδήγησης φορτηγού

Προσφέρονται :

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών /κοινωνική ασφάλιση/Ταμείο προνοίας /130ς μισθός και πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Αιτήσεις :

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος ηλεκτρονικά στο email saintraphael@cytanet.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο :24840840 .

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δέν θα ληφθούν υπόψη για αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση .

Γόρδιου Δεσμού 25 -6045 Λάρνακα-Τ.Θ.45808-6535 Λάρνακα