AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Χειριστές/τριες Μηχανών Παραγωγής

Photos Photiades Breweries Ltd: Ζητούνται Χειριστές/τριες Μηχανών Παραγωγής – Λευκωσία

Εποχιακή θέση εργασίας από Απρίλιο μέχρι Αύγουστο 2023

Περιγραφή Εργασίας και Ευθύνες

  • Χειρίζεται και τροφοδοτεί τη μηχανή με υλικά κατά τη διαδικασία παραγωγής
  • Εκτελεί συντήρηση μηχανών με καθοδήγηση και εκπαίδευση
  • Εκτελεί χειρωνακτική εργασία
  • Διασφαλίζει την καθαριότητα των μηχανών του εμφιαλωτηρίου
  • Εφαρμόζει τα Πρότυπα Ποιότητας ISO9000 και ΗΑCCP, μέσα στα πλαίσια των κανονισμών περί Υγείας και Ασφάλειας της Εταιρείας
  • Εκτελεί καθήκοντα μέσα από πρόγραμμα βάρδιας (πρωινό και απογευματινό)

Προσόντα & Ικανότητες

  • Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας
  • Αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που τηρούν τα παραπάνω, καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@photiadesgroup.com   

Κενή Θέση: Χειριστές/τριες Μηχανών Παραγωγής

Αριθμός Θέσεων: 10

Εταιρεία: Photos Photiades Breweries Ltd

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, δεν θα αξιολογηθούν.

  • Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές. 

Email Address: Careers@photiadesgroup.com