AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Καταστήματος / Γραφείου

Schizas Marble Ltd: Ζητείται Βοηθός Καταστήματος / Γραφείου – Λευκωσία

Η εταιρεία Schizas Marble Ltd ζητά για άμεση πρόσληψη για τον εκθεσιακό της χώρο στη Λευκωσία, Βοηθό Καταστήματος / Γραφείου.
Κύρια Καθήκοντα – Ευθύνες:
• Εξυπηρέτηση πελατών στο κατάστημα και προώθηση των προιόντων της εταιρίας.
• Διαχείριση και παρακολούθηση πελατών, ετοιμασία προσφορών, παραγγελιών κλπ.
• Γενικές γραφειακές εργασίες, αλληλογραφία, διαχείριση τηλεφώνου.
• Γνώση και συνεχή εκμάθηση των χαρακτηριστικών και προδιαγραφών των προϊόντων.
• Να διεξάγει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα σχετικά με την θέση τυχόν του ανατεθούν.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Τουλάχιστον δυο χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.
• Κατανόηση αρχιτεκτονικών σχεδίων.
• Πτυχίο/δίπλωμα (πανεπιστημίου ή κολλεγίου) σε κλάδο συναφές με τον κατασκευαστικό τομέα (π.χ Διακόσμησης / Αρχιτεκτονικής/ Πολιτικής Μηχανικής κ.α.) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Ευχάριστη προσωπικότητα / Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα.
• Υπευθυνότητα και ομαδικότητα.
• Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Outlook, Social Media)
• Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
• Κάτοχος άδειας οδήγησης.
Απολαβές και ωφελήματα:
• Πενθήμερη εργασία.
• Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών.
• Συνεχής εκπαίδευση.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@schizasmarble.com με τίτλο: “anergosjobs.com” το αργότερο μέχρι τις 28/02/2023.
Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από βιογραφικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε προσωπική συνάντηση.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.