AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δικαστική Υπηρεσία: Πρόσληψη 16 εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων

Δικαστική Υπηρεσία: Πρόσληψη 16 εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων – Λευκωσία

Η Δικαστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), εφεξής ο «Νόμος» και στο πλαίσιο της ψήφισης του Προϋπολογισμού του 2023, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δεκαέξι (16) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων, αναφορικά με την εκδίκαση και προώθηση των καθυστερημένων υποθέσεων (backlog) που εκκρεμούν στη Δικαστική Υπηρεσία. Οι όροι απασχόλησης είναι αυτοί που εφαρμόζονται για τους εργοδοτουμένους ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τον Νόμο.

Η βασική αμοιβή θα είναι η αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α2, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου και το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2023. Επιπλέον, θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

8. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο ειδικό έντυπο «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία» το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου (www.supremecourt.gov.cy) στην ενότητα «Ανακοινώσεις – Νέα».

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποτείνονται στο Αρχείο του Ανωτάτου Δικαστήριο στο τηλ. 22865741 (Δευτέρα – Παρασκευή (08:00 – 15:00).

Προθεσμία: 17 Φεβρουαρίου 2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA