AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οικονομικός Διευθυντής

TELIA & PAVLA BBDO: Ζητείται Οικονομικός Διευθυντής – Λευκωσία

Η διαφημιστική εταιρεία TELIA & PAVLA BBDO, με 40 χρόνια ιστορίας στον τομέα της επικοινωνίας και της διαφήμισης, λόγω επέκτασης του κύκλου εργασιών της επιθυμεί να προσλάβει άμεσα στελέχη για τις πιο κάτω θέσεις:

  OIKONOMIKO ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΡΙΑ

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Διαμόρφωση, ανάπτυξη και προγραμματισμός του οικονομικού σχεδιασμού της εταιρείας
 • Κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού και διεξαγωγή αναλύσεων για την πραγματοποίηση προβλέψεων
 • Έγκαιρη προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και σύνταξη λεπτομερών μηνιαίων αναφορών (management reports)
 • Παρακολούθηση και διαχείριση των ταμειακών ροών
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σε τράπεζες, κυβερνητικούς φορείς και συνεργάτες στα ΜΜΕ
 • Παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών για την αξιοποίηση ευκαιριών και λήψη μέτρων για την πρόληψη κινδύνων.
 • Αξιολόγηση επιχειρηματικών πλάνων με σκοπό την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας
 • Επίβλεψη των εργασιών του λογιστηρίου και των εμπορικών συμφωνιών των πελατών
 • Διασφάλιση τήρησης της νομοθεσίας και των κανονισμών στον τομέα των χρηματοοικονομικών

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Οικονομικά ή στα Χρηματοοικονομικά ή σε συνδυασμό αυτών των τομέων
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε Λογιστήριο και τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε θέση Οικονομικού Διευθυντή
 • Γνώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Ικανότητα εφαρμογής στατιστικών μοντέλων
 • Εμπειρία και ευρεία γνώση στη χρήση και στην εφαρμογή λογισμικών χρηματοοικονομικής διαχείρισης
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και ορθή διαχείριση συνεργατών
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Φιλική και ευχάριστη προσωπικότητα

Για όλες τις θέσεις προσφέρεται μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, καθώς και άριστο περιβάλλον εργασίας.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2023  στο jobs@tpbbdo.com.cy με τίτλο: “Γραμματέας – anergosjobs.com” και θα τηρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA