AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

CTC Automotive Ltd: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Η CTC Automotive Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οχημάτων και μηχανημάτων, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Βοηθού Λογιστηρίου πλήρους απασχόλησης στο Λογιστήριο της Εταιρείας στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Καταχώρηση τιμολογίων και άλλων λογιστικών εγγραφών.
 • Ετοιμασία καταστάσεων συμφιλίωσης λογαριασμών.
 • Συμφιλίωση τραπεζών.
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές για διευθέτηση πληρωμών.
 • Παροχή υποστήριξης στην οικονομική διεύθυνση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δίπλωμα λογιστικής LCCI Level 3 (Higher) ή CAT
 • Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση εργασίας
 • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Excel, προγράμματα μηχανογραφημένης λογιστικής)
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων, οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Θετική ενέργεια, ομαδικότητα και συνεργασία

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας www.ctcgroup.com/careers μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2023. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA