AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΥΠΕ: 2 Θέσεις B. Γραμματειακού Λειτουργού

ΚΥΠΕ: 2 Θέσεις B. Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2) – Λευκωσία

Το ΚΥΠΕ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, με το σύστημα βάρδιας, για την εκτέλεση καθηκόντων  B. Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2) στο ΚΥΠΕ για κάλυψη αναγκών  μέχρι την πλήρωση μόνιμων θέσεων.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 14:45. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου είναι η Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 14:45 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA