AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης

ΑΝΔΡΕΟΥ, ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης – Λάρνακα

H Eταιρεία ΑΝΔΡΕΟΥ, ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης για πλήρη απασχόληση.

Οι υποψήφιες, οι οποίες θα κληθούν σε συνέντευξη, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Outlook, Excel, Microsoft office)
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (ομιλία και γραφή)
  • Άριστες οργανωτικές ικανότητες καθώς και δυνατότητα να εργάζονται υπό πίεση
  • Εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  • Πτυχίο ή τίτλο 3ετούς φοίτησης σε κολλέγιο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Πακέτο απολαβών:

Στην επιτυχούσα υποψήφια θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων, συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού, ιατροφαρμακευτικής ασφάλειας και όλων των ωφελημάτων που λαμβάνουν οι υπάλληλοι της Εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο hr@ahllc.com.cy, με τίτλο: “anergosjobs.com” το αργότερο μέχρι 31/01/2023.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Ηνωμένων Εθνών αρ. 4, Μέγαρο Αναστασία, 2ος όροφος, 6042 Λάρνακα

 Τηλ. 24656765, 24828373

www.ahllc.com.cy

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA