AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός 

Α. N. Psaras Construction: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός  – Λευκωσία

Η εργοληπτική εταιρεία τάξης Α. N. Psaras Construction, πιστοποιημένη ως Great Place To Work, αναζητά άτομο για την θέση QuantitySurveyor / Πολιτικός Μηχανικός για πλήρη απασχόληση, στο Τμήμα Προσφορών και Αγορών, στα κεντρικά της γραφεία στην Αγλαντζιά, Λευκωσία.

Απόφοιτος/η Πολυτεχνείου / Πανεπιστημίου ή ισοδύναμου ιδρύματος με τουλάχιστον 3 έτη πείρα στην κατασκευαστική βιομηχανία, στον εκτελεστικό τομέα και στο πεδίο αγορών/προσφορών.

Εμπειρίες στα θέματα:

 • Γνώσεις τρόπων/μεθόδων επιμετρήσεων εργασιών (SMM7 ή άλλο)
 • Έρευνα αγοράς βάση προδιαγραφών έργων και εξεύρεση πόρων
 • Διαχείριση ζήτησης προσφορών από υπεργολάβους και αξιολόγηση
 • Ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και δελτίων προσθαφαίρεσης εργασιών
 • Έρευνα αγοράς και ετοιμασία κοστολογήσεων εργασιών
 • Κοστολόγηση εργασιών και ετοιμασία προσφορών ιδιωτικού τομέα
 • Ετοιμασία/έλεγχος πιστοποιήσεων υπεργολάβων/έργου

Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση συμβολαιακών θεμάτων και διαχείριση του θα θεωρηθεί προτέρημα.
 • Επιπρόσθετη πείρα στον κατασκευαστικό τομέα και δη στα εργοτάξια θεωρείτε προτέρημα.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση του τομέα ηλεκτρονικών υπολογιστών και της Microsoft Office (word, excel, outlook, project).

Η πιο πάνω θέση εργασίας προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Οι μισθοί και οι παροχές θα προσφέρονται σύμφωνα με τα προσόντα, την εργασιακή εμπειρία και την απόδοση του επιλεγμένου υπαλλήλου. Ο χειρισμός όλων των αιτήσεων θα γίνεται με εμπιστευτικότητα.

Παρακαλώ, όπως στείλετε το βιογραφικό σας στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείου στο lefkios@npsaras.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 22330084.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA