AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

10 Θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 10 Θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου – Λευκωσία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δέκα (10) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων Εργατικού Λειτουργού [Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] στο Τμήμα Εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης Έργου τακτής προθεσμίας το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, η ανάγκη πρόσληψης περιλαμβάνεται στο Έργο «Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), 2021-2027» και σκοπεύει στην ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αιτητές ασύλου και εργοδότες που αιτούνται έγκρισης για απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 03/02/2023, ώρα 14.30

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA