AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Αγ. Αθανασίου: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Αγ. Αθανασίου: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

H Σχολική Εφορεία Αγίου Αθανασίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

  1. Mία θέση Σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Λύκειο Λινόπετρας

Από τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα καταρτιστεί κατάλογος αντικαταστατριών, ο οποίος θα ισχύει μέχρι την επόμενη προκήρυξη νέων θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να παραλαμβάνουν αιτήσεις από το γραφείο της Σχολικής Εφορείας Αγίου Αθανασίου, Αρτέμιδος 25, 4102 Άγιος Αθανάσιος, από τις 16/1/23 μέχρι τις 20/1/23 και ώρα 1.00μμ.

Μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα αυτή, αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA