AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολυτεχνίτης (μισθός από €2.000)

GEP Buildings: Ζητείται Πολυτεχνίτης (μισθός από €2.000) – Λάρνακα

Εργοληπτική εταιρεία, GEP Buildings με έδρα στην Λάρνακα αναζητά για μια μόνιμη θέση εργασίας:

Έμπειρος Πολυτεχνίτης για καθοδήγηση μικρής ομάδας εργατών σε οικοδομές.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρία σε όλους τους κλάδους οικοδομής, εφαρμογής γυψοσανίδας και στην ανάγνωση και υλοποίηση σχεδίων και οδηγιών.
 • Εμπειρία σε κατασκευαστικές εργασίες από την έναρξη της ανάπτυξης έως την τελική παράδοση ολοκληρωμένου έργου.
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Άδεια οδηγού
 • Κάτοικος Λάρνακας
 • Διαθέτει πολύ καλή σωματική αντοχή και φυσική κατάσταση για να εκτελέσει τις απαιτουμενές ευθύνες του.

Καθήκοντα:

 • Καθοδηγεί μικρή ομάδα τεχνιτών σε οικοδομές
 • Εκτέλεση εργασιών κατασκευής και ανακαίνισης
 • Διαβάζει σχέδια, οδηγίες ή προδιαγραφές για να καθορίσει τις εργασιακές δραστηριότητες
 • Συνεργασία με ομάδα εργατών-οικοδομών για την προετοιμασία του εργοταξίου
 • Φόρτωση και εκφόρτωση οικοδομικών υλικών, εργαλείων ή/και εξοπλισμού στις απαραίτητες τοποθεσίες
 • Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση προσωρινών κατασκευών και σκαλωσιών.
 • Συνεργασία και συντονισμός συμβασιούχων π.χ. υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, ξυλουργών.
 • Βοήθεια στη μεταφορά βαρέων υλικών ή εξοπλισμού.
 • Ανάμιξη, έκχυση και ισοπέδωση σκυροδέματος χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και εργαλεία.
 • Χειρισμός παντός τύπου μηχανημάτων κατασκευής.

Μισθός: Ανάλογα με εμπειρία αρχίζοντας από €2,000 μηνιαία

Ελκυστικό πακέτο Οφελών:

 • 13ος μισθός
 • Εξαιρετική ιδιωτική ασφάλεια υγείας
 • Χρήματα μπόνους

Ενδιαφερόμενοι: Να καλέσουν στο 24332433

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA