AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών: Θέση Εργασίας

Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Προϊστάμενος για το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Τροόδους

Το Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών προκηρύσσει τη θέση Προϊστάμενου για το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Τροόδους.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προαπαιτούμενα για την κάλυψη της θέσης, το αντικείμενό της και τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόµενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα μας στο Facebook. Επιπλέον, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δικτύου, στο τηλέφωνο 22000901 (επικοινωνία με τον κ. Χαράλαμπο Μιρή), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση socialmountnet@gmail.com, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ενδιαφέροντος,η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση socialmountnet@gmail.com, μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιανουάριου 2023, αναγράφοντας ως θέμα:Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών_Θέση Προϊστάμενου στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Τροόδους.

Η αίτηση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει και συνοδεύεται από:

  • Έντυπο αίτησης
  • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου
  • Τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών, καθώς και άλλα αποδεικτικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA