AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υδραυλικός

Metalco Heaters Ltd: Ζητείται Υδραυλικός – Λευκωσία

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

H Metalco Heaters Ltd εταιρεία που ασχολείται με τον σχεδιασμό, παραγωγή εγκατάσταση και εμπορία ηλιακών θερμικών συστημάτων, με έδρα την Λευκωσία, ζητά να εργοδοτήσει υδραυλικό για μακροχρόνια συνεργασία, στο τμήμα εγκαταστάσεων/συντηρήσεων.

Προσόντα:

  • Δυνατότητα χειρισμού υδραυλικών εργαλείων και εξοπλισμού.

  • Κατανόηση λειτουργίας ηλιακών θερμικών συστημάτων.

  • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως υδραυλικός.

  • Ακεραιότητά χαρακτήρα, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα και αξιοπιστία στην εκτέλεση των καθηκόντων.

  • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης χρόνου.

  • Κάτοχος άδειας οδηγού.

Καθήκοντα:

  • Εγκατάσταση/Αντικατάσταση και συντήρηση ηλιακών θερμικών συστημάτων.

Δίδεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, περιλαμβανoμένων 13ου μισθού και Ταμείου Προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@metalcoheaters.com.cy αναφέροντας ‘’ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ’’ στο θέμα ή να επικοινωνήσουν στο +35722425382.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA