AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Συγκολλητής

Metalco Heaters Ltd: Ζητείται Συγκολλητής – Λευκωσία

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ

H Metalco Heaters Ltdεταιρεία που ασχολείται με τον σχεδιασμό, παραγωγή εγκατάσταση και εμπορία ηλιακών θερμικών συστημάτων, με έδρα την Λευκωσία, ζητά να εργοδοτήσει συγκολλητή για μακροχρόνια συνεργασία, στο τμήμα παραγωγής,

Προσόντα:

  • Απαραίτητη η γνώση χρήσης εργαλείων χειρός.

  • Συγκόλληση με την μέθοδο οξυγονοκόλλησης και MIG (σε χαλκό, κοινό μαλακό χάλυβα, γαλβανιζέ).

  • Συγκόλληση με άλλη μέθοδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

  • Ελάχιστη εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 2 ετών.

  • Μελέτη και κατανόηση κατασκευαστικών σχεδίων.

  • Ακεραιότητά χαρακτήρα, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα και αξιοπιστία στην εκτέλεση των καθηκόντων.

  • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης χρόνου.

  • Κατά προτίμηση απόφοιτος τεχνικής σχολής με συναφή τεχνική κατάρτιση.

Καθήκοντα:

  • Συγκόλληση με την μέθοδο οξυγονοκόλλησης και MIG (σε χαλκό, κοινό μαλακό χάλυβα, γαλβανιζέ).

Δίδεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, περιλαμβανoμένων 13ου μισθού και Ταμείου Προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@metalcoheaters.com.cy αναφέροντας ‘’ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ’’ στο θέμα ή να επικοινωνήσουν στο +35722425382.