AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Orchestra: Θέση Εργασίας

Orchestra: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Πωλητής/ Πωλήτρια

Το κατάστημα ORCHESTRA Λεμεσού ζητά να προσλάβει πωλητή/πωλήτρια για πλήρη απασχόληση.
Απαιτούμενα προσόντα:
•ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 χρόνου
•Άριστη γνώση ΜS office
•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
•Επικοινωνιακή ικανότητά
•Ευχάριστη προσωπικότητα
•Ομαδικό πνεύμα
Προσφέρουμε:
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον
•Συνεχή εκπαίδευση
•Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
Απολαβές:
• Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
•Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων