AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

33 Θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου

33 Θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου

1.  27 ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΛ. Α8, Α10 ΚΑΙ Α11)

2.  6 ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΛ. Α1, Α2 ΚΑΙ A5(ii)).

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 9η Ιανουαρίου 2023, η ώρα 14:00. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου η 9η Ιανουαρίου 2023, η ώρα 14:00 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ