AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση Γραμματέα

Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ: Θέση Γραμματέα – Λευκωσία

Το δικηγορικό γραφείο Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ, δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη γραμματέα.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη με την διεύθυνση του γραφείου, θα πρέπει απαραιτήτως, να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ( World, Outlook, Excel, Microsoft office).
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσα ( Ομιλία & Γραφή ).
  • Άριστες οργανωτικές ικανότητες καθώς και δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση (Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων).
  • Εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@panagoslaw.com και legal@panagoslaw.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA