AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου: Θέση Εργασίας

Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λεμεσός και Πάφος

Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια Επαρχίας για τις Επαρχίες Λεμεσού & Πάφου

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει “Νοσηλευτή / Νοσηλεύτρια Επαρχίας για τις Επαρχίες Λεμεσού & Πάφου” για κάλυψη θέσης στην Υπηρεσία “Κατ’ Οίκον Φροντίδας”, με σκοπό την δημιουργία αναβαθμισμένου επίπεδου στήριξης προς τα Φροντιζόμενα άτομα στις εν λόγω Επαρχίες, την επιβεβαίωση της ποιότητας της Υπηρεσίας Φροντίδας που παρέχεται από τους Φροντιστές της Ο.ΠΑ.Κ. στα Φροντιζόμενα άτομα και την επίλυση τυχών προβλημάτων που προκύπτουν, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Ο.ΠΑ.Κ.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής “Οι Περί Νοσηλευτικής & Μαιευτικής Νόμοι”
 • Καλή Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – Microsoft Word, Excel & Outlook.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασίας, ατομικά ή ως μέρος της ομάδας
 • Ικανότητα εφαρμογής Διαδικασιών
 • Καλή γνώση Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου

Καθήκοντα

1.  Νοσηλευτικά Καθήκοντα

 • Επιμελείται την αξιολόγηση Νέων Περιστατικών και υφιστάμενων Φροντιζομένων στην Επαρχία Λεμεσού & Πάφου σε συνεργασία με την Κοινωνική Λειτουργό και τα Φροντιζόμενα άτομα.
 • Καθορίζει τις Νοσηλευτικές ανάγκες των Φροντιζομένων στην Επαρχία Λεμεσού & Πάφου.
 • Συνεργάζεται με Κοινωνική Λειτουργό, Επόπτρια Επαρχίας, Κλινικό Ψυχολόγο και την Υπηρεσία Φροντίδας της Ο.ΠΑ.Κ. για σκοπούς επίλυσης θεμάτων.
 • Επαναπροσδιορίζει τις ανάγκες των Φροντιζομένων ανά τρίμηνο.
 • Διεξάγει συστηματικά εβδομαδιαίες Αξιολογήσεις (Spot Checks) σε οικίες Φροντιζομένων στις Επαρχίες Λεμεσού & Πάφου για σκοπούς Βεβαίωσης της Ποιότητας Φροντίδας που παρέχεται – με συνεχή ανατροφοδότηση προς την Υπηρεσία Φροντίδας για διορθωτικές ενέργειες.
 • Εποπτεύει και διαχειρίζεται Θέματα Εντέρου & Πληγών των Φροντιζομένων.
 • Τοποθετεί Ουρηθρικό Καθετήρα η αλλάζει Υπερηβικό Καθετήρα, όπου χρειάζεται.
 • Φροντίζει Στομία Γαστροστομίας, Τραχειοστομίας κτλ.
 • Πλύση Ουροδόχους Κύστης, όπου χρειάζεται.
 • Χορήγηση Ενέσεων, όπου χρειάζεται.
 • Ελέγχει Ζωτικά Σημεία, καταγράφει και προτείνει λύσεις, βάση αναγκών.
 • Στηρίζει τηλεφωνικώς τους Φροντιστές Κατ’ Οίκον Φροντίδας της Ο.ΠΑ.Κ. – όπου χρειάζεται.

2. Οργανωτικά καθήκοντα

 • Προετοιμάζει το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Εργασίας (Roster) των Κατ’ Οίκον Φροντιστών για τις Επαρχίες Λεμεσού & Πάφου.
 • Λαμβάνει Ανατροφοδότηση από τους “Κατ΄ Οίκον Φροντιστές” των Επαρχιών Λεμεσού & Πάφου για τα Φροντιζόμενα άτομα και επιλύει τυχών θέματα που προκύπτουν σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα της Ο.ΠΑ.Κ.
 • Λαμβάνει συνεχή ανατροφοδότηση από Φροντιζόμενα άτομα στην Επαρχία Λεμεσού & Πάφου για την ποιότητα Φροντίδας που λαμβάνουν από εκάστοτε Κατ’ Οίκον Φροντιστή της Ο.ΠΑ.Κ. και ενημερώνει την Υπηρεσία Φροντίδας της Ο.ΠΑ.Κ.
 • Διενεργεί Κατ’ Οίκον Αξιολόγηση των Φροντιζομένων ατόμων, ενημερώνοντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της Υπηρεσίας Φροντίδας για θέματα που προκύπτουν.
 • Διαμεσολαβεί, εφόσον χρειαστεί, με εξωτερικούς εμπλεκόμενους φορείς για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Φροντιζομένων ατόμων.

Ώρες Απασχόλησης

Δευτέρα – Παρασκευή

40 εβδομαδιαίως

Μισθός

€ 1,400 Ακάθαρτα & 13ος Μισθός

H εμπειρία μοριοδοτείται.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στο sophie.christofidou@opak.org.cy έως τις 31/12/2022 με θέμα “Ο.ΠΑ.Κ – Θέση Νοσηλευτή Επαρχίας – Λεμεσός & Πάφος”.

Για την Υπηρεσία Φροντίδας (Ο.ΠΑ.Κ)

Η Υπηρεσία Φροντίδας αποσκοπεί στην παροχή επιπρόσθετης στήριξης και φροντίδας προς τα τετραπληγικά και παραπληγικά μέλη της για ανεξάρτητη διαβίωση,  μέσω καταρτιζόμενου και πρόθυμου προσωπικού.

Η Υπηρεσία εργοδοτεί μεγάλο αριθμό εκπαιδευμένων Φροντιστών / Νοσηλευτών οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες και απαιτήσεις του επαγγέλματος όπως επίσης και των Φροντιζομένων. Η Υπηρεσία προσφέρεται σε Παγκύπρια βάση και ανάλογα των αναγκών του Φροντιζομένου ατόμου, με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και σεβασμό.

Η Υπηρεσία Φροντίδας στηρίζεται σε καθημερινή βάση από επαγγελματίες, Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο και συνεργατών με συναφή ειδικότητες, υπό τον συνεχή συντονισμό και επίβλεψη της διεύθυνσης της Υπηρεσίας. Η υπηρεσία διατηρεί τηλεφωνική γραμμή στήριξης Φροντιζομένων, για έκτακτες ανάγκες από τις 12:00 μέχρι και τις 24:00 καθημερινά.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA