AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

MSP Ioannou Bros: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου – Λεμεσός

Η εργοληπτική εταιρεία ΜΣΠ Ιωάννου η οποία δραστηριοποιείται στις μελέτες και στις κατασκευές κτιρίων ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα:

  • Διαχειρίζεστε, σχεδιάζετε, αναπτύσσετε, δημιουργείτε και συντηρείτε κατασκευαστικά έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας με ασφαλή, έγκαιρο και βιώσιμο τρόπο
  • Διεξάγετε τεχνικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας και σχεδιάζετε σχεδιαγράμματα που ικανοποιούν τεχνικές προδιαγραφές
  • Αξιολογείτε πιθανούς κινδύνους, υλικά και κόστος
  • Επιβλέπετε και καθοδηγείτε το προσωπικό και συνεργάζεστε με διάφορους φορείς
  • Παραδίδετε τις ολοκληρωμένες κατασκευές και υπηρεσίες, έτοιμες για χρήση

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο/μεταπτυχιακό Πολιτικού Μηχανικού
  • Να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευής τεχνικών ή/και οικοδομικών έργων
  • Διαχείριση έργου και δεξιότητες επίβλεψης
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού

Ωφελήματα:

  • Αναλόγως Προσόντων και επαγγελματικής πείρας

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Θα απαντηθούν όσες αιτήσεις προκριθούν στο στάδιο προσωπικής αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως υποβάλλουν την αίτηση τους αποστέλλοντας την μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Create@mspioannoubros.com με τίτλο: “anergosjobs.com” ή να επικοινωνήσουν στο 96523092.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS