AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός

SEMESCO CO. LTD: Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός – Λεμεσός

Η εταιρεία SEMESCO CO. LTD ζητά να εργοδοτήσει Μηχανολόγο Μηχανικό στη Λεμεσό και στο Βασιλικό

 

Προσόντα:

– Πτυχίο Ανώτατης σχολής Μηχανολόγου Μηχανικού

– Μέλος του ΕΤΕΚ

– Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

– Γνώση και χρήση προγραμμάτων σχεδιασμού

– Εμπειρία στην συγκεκριμένη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Ικανότητες:

– Υπευθυνότητα

– Πρωτοβουλία

– Άριστες Ικανότητες οργάνωσης

– Σημασία στην λεπτομέρεια

– Άριστες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων

– Θετική στάση / Ηθική

 

Καθήκοντα:

– Διαχείριση και Διεκπεραίωση Έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία

– Κοστολόγηση και ετοιμασία προσφορών

– Έρευνα και αγορά υλικών και εξοπλισμού

– Υποστήριξη Γραφείου κλπ

Η θέση αφορά εργασία σε γραφείο και εργοτάξιο.

Παρακαλώ όπως στείλετε βιογραφικό στο semescoltd@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας www.semesco.com ή την σελίδα στο Facebook για να ενημερωθούν όσον αφορά τις εργασίες που αναλαμβάνει η εταιρεία μας.

Θα απαντήσουμε μόνο στους επιτυχείς υποψήφιους