AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου – Θέσεις εργασίας

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

1.  ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

 Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου στα πλαίσια της επέκτασης των υπηρεσιών  ανακουφιστικής φροντίδας δέχεται, αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Κοινωνικού Λειτρουργού στην επαρχία Λευκωσίας.

 Απαραίτητα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία
 • Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας από το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών
 • Πείρα 2 ετών στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας (εκτός της πρακτικής εξάσκησης)
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών S office)
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία ή στην Κλινική Κοινωνική Εργασία και εμπειρία με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα

 Κύρια Καθήκοντα

 • Εκτελεί καθήκοντα κοινωνικής εργασίας με την εξέταση και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των καρκινοπαθών και των οικογενειών του
 • Επισκέπτεται και έχει επαφές με τα ογκολογικά κέντρα και νοσοκομεία, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, προς το σκοπό παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης προς τους καρκινοπαθείς για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.
 • Παρέχει βοήθεια και συμβάλει στην καθοδήγηση για εξασφάλιση κοινωνικών παροχών από το Κράτος, την κοινότητα του ασθενούς και άλλους συνδέσμους.
 • Συμμετέχει ως μέλος σε διεπιστημονική ομάδα, και συνεργάζεται με τους άλλους επαγγελματίες υγείας της επαρχίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες, για συζήτηση των προβλημάτων των ασθενών και των αναγκών τους.

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy  ή από τα γραφεία του Συνδέσμου.  Το έντυπο πρόσληψης θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Βιογραφικό Σημείωμα και τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται  στην οδό Δημήτρη Χάματσου 12, 2024  Στρόβολος ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy   μέχρι τις 23/10/2022.

2.  ΚΕΝΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ

(ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΦΟΣ)

 

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου στα πλαίσια της επέκτασης των υπηρεσιών  ανακουφιστικής φροντίδας δέχεται, αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων νοσηλευτών για τις ανάγκες του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία και της Υπηρεσίας Κατ΄ Οίκον Φροντίδας Ασθενών στην Επαρχία Πάφου (συνεργάτης).

Απαραίτητα Προσόντα/ Προϋποθέσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στη Νοσηλευτική
 • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας και ανανεωμένη άδεια εξάσκησης  επαγγέλματος
 • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΜS office)
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Προηγούμενη πείρα με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 Κυριότερα Καθήκοντα

 • Εκτελεί νοσηλευτικά καθήκοντα και εφαρμόζει τη θεραπεία την οποία καθορίζει ο θεράπων ιατρός.
 • Εκτελεί οποιεσδήποτε οδηγίες δίδονται από την Προϊσταμένη Αδελφή, την Ιατρική Διευθύντρια, τον Εκτελεστικό Διευθυντή και οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο Λειτουργό.
 • Συμβάλλει στην προμήθεια, συντήρηση, διαφύλαξη και καλή χρήση του ιατρικού εξοπλισμού και της περιουσίας του Συνδέσμου.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy  ή από τα γραφεία του Συνδέσμου.  Το έντυπο πρόσληψης θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Βιογραφικό Σημείωμα και τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται  στην οδό Δημήτρη Χάματσου 12, 2024  Στρόβολος ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy   μέχρι τις 23/10/2022.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS