AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

P.L.S. Builders ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου – Λεμεσός

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου για επίβλεψη και συντονισμό έργων. Η θέση αφορά έργα στην Λεμεσό.

Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας σχολής στην Πολιτική Μηχανική ή συναφή κλάδο.
 • Να μπορεί να λειτουργεί σε δυναμικό περιβάλλον με αυξημένες απαιτήσεις και να έχει ηγετικές ικανότητες.
 • Να είναι παραγωγικός/παραγωγική (results orientated) και να έχει ανάλογες απαιτήσεις από τους υφιστάμενους του/της.
 • Να μπορεί να διαβάζει και να ερμηνεύει αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια.
 • Να γνωρίζει τουλάχιστον τα βασικά για τον προγραμματισμό των εργασιών εργοταξίου.

Καθήκοντα:

 • Να επιβλέπει το εργοτάξιο τόσο για την ποιότητα όσο και για τον χρόνο και το κόστος των εργασιών.
 • Να συντονίζει τις εργασίες των εσωτερικών και διορισμένων υπεργολάβων.
 • Παραγγελίες υλικών που αφορούν το έργο που θα επιβλέπει.
 • Υπεύθυνος/η για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξιο που θα επιβλέπει.
 • Τήρηση αρχείου ως οι απαιτήσεις της εταιρείας.

Παροχές:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας
 • 13ος Μισθός
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο.