AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

EKA Ltd: Θέση Εργασίας

EKA Ltd: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Sales Engineer (Μηχανικός Πωλήσεων)

Ο Μηχανικός Πωλήσεων έχει την ευθύνη προδιαγραφής, προώθησης, και πώλησης των προϊόντων της εταιρείας, καθώς και τη βέλτιστη ικανοποίηση του πελάτη. Μέσα από τη διαχείριση των λογαριασμών των πελατών, επιβεβαιώνει την είσπραξη των οφειλόμενων, με βάση τα συμφωνηθέντα.

ΕΥΘΥΝΕΣ

Εξυπηρέτηση πελατών

Παρουσίαση και προώθηση προϊόντων σε πιθανούς πελάτες

Διαχειρισμός λογαριασμών πελατών

Προδιαγραφή προϊόντων/υλικών

Ετοιμασία προσφορών

Παρακολούθηση των εξελίξεων των προσφορών (follow up)

Παρακολούθηση παραγγελιών των πελατών του

Ενημέρωση για τις παραδόσεις και ανάλογη ενημέρωση στον πελάτη

Διαχειρισμός εισπράξεων

Επίλυση προβλημάτων πελατών

Επιδίωξη σταυροειδών πωλήσεων (cross-selling)

Άριστη γνώση των προϊόντων και διαρκή ενημέρωση για τις αλλαγές της μόδας των προϊόντων που προωθεί

Ενημέρωση ανταγωνισμού όσο αφορά προϊόντα και τιμές

Άλλα συναφή καθήκοντα

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό αντικείμενο (Πτυχίο Μηχανολογίας, κλπ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Επαγγελματική παρουσία

Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Γνώση της ρωσικής γλώσσας θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν

Καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint)

Επικοινωνιακές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου

Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Ικανότητα να προσαρμόζεται στις αλλαγές της μόδας των υλικών που προωθεί

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

– Ώρες Εργασίας: Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-13:00 & 15:00-18:00

– Επικοινωνία: hr@ekagroup.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS