AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός σε Κοινοτικό Συμβούλιο

Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς: Ζητείται Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός – Λευκωσία

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (στην περίπτωση αρρένων) αλλά και πολίτες κράτους της ευρωπαϊκής ένωσης για την πλήρωση της κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (θέση πρώτου διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α2-5-7.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς: Αίτηση για διορισμό στη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού και να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κακοπετριάς έναντι απόδειξης παραλαβής το αργότερο μέχρι τις 12 το μεσημέρι της 29/8/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως καθώς και το σχέδιο υπηρεσίας στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κακοπεριάς. Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κακοπετριάς.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS