AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

IMH: Θέση Εργασίας

IMH: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η IMH, ζητά να προσλάβει:

Λειτουργό Ανάπτυξης Συνεδρίων (Summit Producer)

Καθήκοντα:

• Έρευνα για εντοπισμό και ανάπτυξη θεμάτων συνεδρίων

• Ανάπτυξη επιστημονικού περιεχομένου συνεδρίων

• Εντοπισμός και επαφή με ομιλητές

• Διαχείριση όλων των ενεργειών οργάνωσης ενός συνεδρίου

• Συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη του τμήματος ως προς την ανάπτυξη νέων εκδηλώσεων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν

• Συντονισμός με τα τμήματα μάρκετινγκ (για προώθηση των συνεδρίων), εμπορικό (για εξεύρεση χορηγών και συμμετεχόντων), και operations (για οργάνωση των συνεδρίων)

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πτυχίο σε Events Management / Project Management / Business Administration / Management / Marketing / Δημοσιογραφία ή σε άλλο σχετικό κλάδο

• Προηγούμενη εργασιακή πείρα (όχι απαραίτητα σε συνέδρια)

• Εξαίρετη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (προφορικώς και γραπτώς)

• Γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό

• Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρήση διαδικτύου

• Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

• Ομαδικότητα

• Ευελιξία

• Προσαρμοστικότητα

Απολαβές:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Βιογραφικό Σημείωμα και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@imhbusiness.com με την ένδειξη «SP2022 – anergosjobs.com», μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.

Ατομικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μόνο με όσους

πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα

Τηλ.: +35722505555 | Φαξ.: +35722679820 | www.imhbusiness.com

 

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS