AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προσωπικό Αποθήκης

Mundipharma  Pharmaceuticals Ltd: Ζητείται Προσωπικό Αποθήκης – Λευκωσία

Η Mundipharma  Pharmaceuticals  Ltd  ζητά να προσλάβει δύο άτομα για τις αποθήκες της εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, για τη θέση Προσωπικό Αποθήκης, με το ακόλουθο ωράριο:

Δευτέρα – Παρασκευή: 07:30-16:00 (38 ώρες εβδομαδιαίως).

Για την μία εκ των δύο θέσεων υπάρχει και για 1 εβδομάδα ανα 6 εβδομάδες το απογευματινό ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή : 11:00-19:30 (38 ώρες εβδομαδιαίως). Τις υπόλοιπες εβδομάδες ισχύ το καθιερομένο ωράριο 07:30-16:00.

Κύρια Καθήκοντα

 • Παραλαμβάνει, ελέγχει, καταγράφει και αποθηκεύει τα προϊόντα
 • Ετοιμάζει και διοχετεύει το τμήμα παραγωγής με πρώτες ύλες, συσκευασίες ή προϊόντα
 • Μεταφέρει προϊόντα από ξύλινες παλέττες σε πλαστικές και το αντίστροφο
 • Εκτελεί όλους τους ελέγχους και τηρεί τις διαδικασίες χωρίς εξαιρέσεις
 • Βεβαιώνεται για την ασφαλή φύλαξη των προϊόντων
 • Φορτώνει τις παραγγελίες στα φορτηγά και εμπορευματοκιβώτια/κοντέινερ.
 • Βεβαιώνεται για την καταλληλότητα, καθαριότητα και συντήρηση του εξοπλισμού και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες παράδοσης ή φόρτωσης.
 • Παραλαμβάνει αναφορές που αφορούν παραδόσεις και  αποστολές και διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες διαβιβάζονται στο κατάλληλο προσωπικό της εταιρείας
 • Συμμετέχει στην ετήσια καταμέτρηση των προϊόντων
 • Τηρεί χωρίς εξαιρέσεις τους κανονισμούς της εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα  

 • Απόφοιτος Λυκείου ή τεχνικής σχολής
 • 1-3 χρόνια προηγούμενη εργασία σε αποθήκη
 • Χειριστής περονοφόρου
 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Τυπικότητα στο ωράριο, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Το πακέτο απολαβών περιλαμβάνει 13ο μισθό, Ταμείο Προνοίας, εθελοντικό σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση hr@mundipharma.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Η Mundipharma Pharmaceuticals είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA