AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Σχολική Εφορεία Ομόδους: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Ομόδους: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Η Σχολική Εφορεία Ομόδους δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση (1) μίας κενής θέσης Αχθοφόρου / Κλητήρα για τις ανάγκες της Σχολής Ομόδους. Η θέση είναι Μισθολογικής Κλίμακας Ε5-Ε6 με αρχικό ακάθαρτο μισθό €1064,03.

Αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Ομόδους.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Ομόδους μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022 η ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 25695000 σε ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων.