AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός

Ζητείται Διοικητικός/ Διοικητική Λειτουργός (Office Administrator) – Παραλίμνι

Εταιρεία, ζητά να προσλάβει Διοικητικό/Διοικητική  Λειτουργό (Office Administrator), με έδρα το
Παραλίμνι. 

Διοικητικό/Διοικητική Λειτουργό  Office Administrative and Sales Executive Assistant  με έδρα το Παραλιμνι.

Περιγραφή Θέσης: Ζητείται Κοπέλα υπεύθυνο άτομο για την ομαλή λειτουργία της διοίκησης γραφείου,

Καθήκοντα:

 • Έλεγχος παραγγελιών προμηθευτών, οργάνωση φορτώσεων εταιρείες και παρακολούθηση της πορείας  παραγγελιών των εμπορευμάτων.

 • Συντονισμός παραλαβής και παράδοσης των προϊόντων στους πελάτες.

 • Τήρηση και έλεγχος αρχείων και διαδικασιών αγορών, πωλήσεων και συμβάσεων.

 • Συμμόρφωση με τα πρότυπα, τις διαδικασίες και την πολιτική της εταιρείας.

 • Γενικά γραμματειακά καθήκοντα για την υποστήριξη των λειτουργιών της εταιρείας και του διευθυντικού προσωπικού

Προσόντα:

 • Δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων, γραμματειακές σπουδές ή άλλο συναφή κλάδο. Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση.

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 • Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft Office) και λογισμικών προγραμμάτων (Microsoft NAV,SAP)

 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και υπευθυνότητας.

 • Δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση & τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

 • Προσοχή στη λεπτομέρεια Ακεραιότητα χαρακτήρα με εχεμύθεια υπευθυνότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό.

 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα και πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες Εργατικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα.

Αιτήσεις:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με τίτλο “Ofiice Administrator” στο email job@iname.com

Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα αξιολογηθούν.  Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA