AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου: Θέσεις Εργασίας

Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Μουσικών στις πιο κάτω θέσεις:

  • 2 μουσικών στα Α΄ Βιολιά (tutti)
  • 1 κορυφαίου στη βιόλα
  • 1 κορυφαίου στο φλάουτο

Περισσότερα εδώ

Έκτακτες Θέσεις 

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου ανακοινώνει ακροάσεις για εκτάκτους μουσικούς για όλα τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας καθώς και για το πιάνο. Οι μουσικοί που θα επιτύχουν στις ακροάσεις θα καλούνται να συμπράξουν με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε έκτακτη βάση όταν και εφόσον χρειάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες της ορχήστρας για εκτάκτους ή αντικαταστάτες μουσικούς και θα αμείβονται ανά υπηρεσία, σύμφωνα με τις τρέχουσες ισχύουσες στο Ίδρυμα αμοιβές.

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο info@cyso.org.cy , με την ένδειξη: ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ Σ.Ο.Κ. 2022, το αργότερο μέχρι την 16η Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου).
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται αποδεχτές.

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA