AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κόσμος Ασφαλιστική: Θέση Εργασίας

Cosmos Insurance Company Public Ltd:

Γίνε μέλος της ομάδας μας!

Κάνε το επόμενο βήμα και κτίσε την καριέρα σου μαζί με την Κόσμος Ασφαλιστική.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Βοηθός Αξιολόγησης & Ανάληψης Κινδύνου Γενικού Κλάδου

(Underwriting Support Officer)

Λευκωσία

Καθήκοντα Θέσης:

 • Εξυπηρέτηση και παροχή πληροφοριών σε πελάτες και συνεργάτες με στόχο τη σύναψη νέων συμβολαίων και ανανεώσεων, την ορθή τιμολόγηση, τη διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου.
 • Συλλογή όλων των αιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την επιτυχία σύναψης ασφάλειας.
 • Διασφάλιση έγκαιρης και ακριβούς καταχώρησης δεδομένων χρησιμοποιώντας τα συστήματα της εταιρείας και τα ανάλογα πρότυπα διαδικασιών.
 • Γραμματειακή υποστήριξη τμήματος, δημιουργία επιστολών, σάρωση αρχείου κλπ
 • Διατήρηση του επιπέδου ποιοτικής εξυπηρέτησης και προτύπων ομάδας μέσω της παροχής υποστηρικτικής βοήθειας σε όλες τις εργασίες του τμήματος.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου στα Μαθηματικά, Στατιστική, Μηχανολογική Μηχανική, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλές αναλυτικές δεξιότητες, ακρίβειας και ενεργητικότητας.
 • Ευελιξία και προθυμία παροχής άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες και συνεργάτες της Εταιρείας.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας.
 • Κατοχή Διπλώματος Ασφαλιστικών Σπουδών ή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές και ωφελήματα:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.

Επιπλέον προσφέρεται:

 • Συμμετοχή σε Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων,
 • Συμμετοχή σε Ομαδική Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης,
 • Ασφάλεια Ζωής,
 • 13ος μισθός και αναλογία 14ου μισθού,
 • Επαγγελματική Κατάρτιση και Συνεχής Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: career@cosmosinsurance.com.cy μέχρι 15 Ιουλίου 2022 σημειώνοντας στο θέμα τον τίτλο «NMO-05 – anergosjobs.com»

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA