AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ίδρυμα Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πάφου: Θέση Εργασίας

Ίδρυμα Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πάφου: Θέση Εργασίας – Πάφος

Το Ίδρυμα Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πάφου (στο εξής «το Ίδρυμα») δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός Υπευθύνου Ομάδας Απογευματινής Απασχόλησης με καθεστώς εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου στο Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πάφου (στο εξής «το Κέντρο»).

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα ή να παραληφθούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση : Δήμος Πάφου, Τ.Θ.60032-8100, Πάφος όχι αργότερα από την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022 και ώρα 13.00.

Προκήρυξη θέσης

Αίτηση πρόσληψης

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA