AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

IMH: Θέση Εργασίας

IMH: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η IMH ζητά να προσλάβει:

Videographer

Καθήκοντα:

 • Δημιουργεί και αναπτύσσει περιεχόμενο πολυμέσων (ήχου και βίντεο) για χρήση τους στα ΜΜΕ της εταιρείας καθώς και για προώθηση και διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Χειρίζεται και επεξεργάζεται διάφορα έργα βίντεο και ήχου
 • Συνεργάζεται στενά με τα στελέχη των άλλων τμημάτων για να κατανοήσει τις ανάγκες και προδιαγραφές του τρέχον έργου και να δημιουργήσει κατάλληλο περιεχόμενο πολυμέσων
 • Εισάγει κινούμενα γραφικά, μουσική, διαλόγους και εφέ όπου είναι απαραίτητο
 • Εξασφαλίζει την συνοχή και την ομαλή λειτουργία των πολυμέσων που δημιουργεί και επεξεργάζεται
 • Διαχειρίζεται και αρχειοθετεί τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε έργο
 • Εφαρμόζει σύγχρονες και νέες τεχνολογίες δημιουργίας και επεξεργασίας πολυμέσων έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η παραγόμενη ποιότητα

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτος πανεπιστημίου με πτυχίο στον τομέα Multimedia, Film ή Videography
 • Πείρα σε προηγούμενη θέση με τα ίδια καθήκοντα για τουλάχιστον 2 χρόνια είναι απαραίτητη
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων λογισμικού για δημιουργία και επεξεργασία βίντεο και ήχου (Adobe After Effects or Adobe Premiere)
 • Άριστη γνώση μέσων μαζικής ενημέρωσης
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint)
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Iκανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Δημιουργικότητα
 • Ομαδικότητα

Απολαβές:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Βιογραφικό Σημείωμα και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@imhbusiness.com με την ένδειξη «VP2022 – anergosjobs.com», μέχρι τις 10 Ιουλίου 2022.

Συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μόνο με όσους πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα.

 Παρακαλούμε όπως μαζί με το βιογραφικό σας αποστείλετε ενδεικτικό δείγμα δουλειάς.

Τηλ.: +35722505555 | Φαξ.: +35722679820 | www.imhbusiness.com

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA