AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας σε Δικηγορικό Γραφείο

Ζητείται Γραμματέας σε Δικηγορικό Γραφείο – Λευκωσία

Δικηγορικό Γραφείο ψάχνει για το γραφείο Λευκωσίας, Γραμματέα με τα πιο κάτω:

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακή ικανότητα, Ευχάριστη προσωπικότητα, Ομαδικό πνεύμα
 • Εχεμύθεια

Προσφέρουμε:

 • Άριστο και επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Καθήκοντα:

 • Γραμματειακή υποστήριξη δικηγόρων
 • Διοικητική υποστήριξη γραφείου
 • Υπεύθυνη υποδοχής ορόφου
 • Διαχείριση χώρου συναντήσεων

Απολαβές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
 • 13ος, 14ος
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 30/06/2022

Υποβολή αιτήσεων μέσω email στο valentinekaratzou@gmail.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA