AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Γραμματέας (ωράριο 08.00 – 13.00)

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΑΝΟΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας (ωράριο 08.00 – 13.00) – Λευκωσία

H δικηγορική μας εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΑΝΟΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., από την Λευκωσία,  δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενής θέσης Γραμματέως για μερική απασχόληση.

Δηλαδή,πενθήμερη εργασία με ωράριο από τις 08.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.

Προσόντα:

Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (στον προφορικό και τον γραπτό λόγο).

Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Eιδικά στο προγράμματα, Word, Excel, Outlook,).

Οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα εργασίας υπό πίεση.

Ο μισθός θα είναι ανάλογος των προσόντων και της εμπειρίας.

Οι Ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα Βιογραφικά Σημειώματα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση danoslaw@hotmail.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA