AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέση Εργασίας

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ο ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ δέχεται αιτήσεις για τη πλήρωση  θέσης  Φαρμακοποιού  με έδρα το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», στη Λευκωσία.

Κύρια Καθήκοντα:

 • Εκτελεί συνταγές εσωτερικών ασθενών. Παρακολουθεί και ελέγχει, τα δελτία θεραπείας των ασθενών καθώς επίσης και τη διαχείριση ναρκωτικών φαρμάκων
 • Εκτελεί συνταγές ασθενών που νοσηλεύονται στο σπίτι
 • Προμηθεύει το Σύνδεσμο με φάρμακα γενικής χρήσης, επιδεσμικό υλικό και παρεντερικά διαλύματα, επιτηρεί το απόθεμα τους στο φαρμακείο και στο θάλαμο
 • Διεκπεραιώνει επιστροφές φαρμάκων από ασθενείς ή/και από τις υπηρεσίες υγείας του Συνδέσμου
 • Τηρεί αρχεία σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
 • Μεριμνά για έγκαιρη παραγγελία φαρμάκων, καταχωρεί τιμολόγια, συντονίζει την παραλαβή, καταμέτρηση, αποθήκευση και σωστή ταξινόμηση φαρμάκων και άλλου υλικού στις κατάλληλες συνθήκες
 • Συνεργάζεται με τους φαρμακοποιούς άλλων νοσοκομείων για την προμήθεια και μεταφορά φαρμάκων εκεί όπου χρειάζεται
 • Καταμετρά και ελέγχει τα αποθέματα σε όλους τους χώρους αποθήκευσης φαρμάκων
 • Διεκπεραιώνει τη γραφειακή εργασία, όπου και όπως προνοείται από διαδικασίες  διαχείρισης του φαρμακείου.
 • Ανταποκρίνεται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε φάρμακα
 • Συμμετέχει στις πολυθεματικές ομάδες
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα σχετικά με τη θέση που τυχόν να του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής
 • Εγγεγραμμένος Φαρμακοποιός στη Κύπρο
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Μεταπτυχιακό στην κλινική φαρμακευτική θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Το ωράριο εργασίας είναι 38 ώρες εβδομαδιαίως με βάση τη 5ήμερη εβδομάδα εργασίας.

Πακέτο Ωφελημάτων:  Παρέχεται  μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, ταμείο προνοίας,  όπως επίσης ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy  ή από τα γραφεία του Συνδέσμου, Δημήτρη Χάματσου 12, 2024 Στρόβολος. Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy   μέχρι 17 Απριλίου, 2022

ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΥΠΡΟΥ

Τ.Θ. 25296, 1308  Λευκωσία – ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ. 22446222  Fax:  22316822

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA