AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Frou Frou: Θέση Εργασίας

Frou Frou: Ζητείται Λειτουργός Αγορών – Λευκωσία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΩΝ

Υπεύθυνη θέση για άτομο που θα ασχολείται με τον προγραμματισμό και παρακολούθηση
αγορών, παραγγελιών και εισαγωγών.

Τα υποψήφια άτομα πρέπει να έχουν πείρα σε εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών Microsoft Office (Word, Excel, etc) και γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Επίσης πρέπει να είναι κάτοικοι
Λευκωσίας.

Απολαβές

Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού, Ταμείο
Προνοίας, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα ωφελήματα. Το άτομο που θα επιλεγεί  θα τύχει εκτεταμένης
εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου  πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 21/03/2022 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή e-mail στη γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ.22835090, Φαξ.22835950, e-mail: info@froufrou.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS