AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας/ Βοηθός Λογιστηρίου (16-18 ώρες την εβδομάδα)

Stelios Yiatros & Son Ltd: Ζητείται Γραμματέας/ Βοηθός Λογιστηρίου (part-time) – Λευκωσία

Η εργοληπτική εταιρεία Stelios Yiatros & Son Ltd με έδρα την Λευκωσία επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της Γραμματέα/Βοηθό Λογιστηρίου (part-time)

Καθήκοντα:

 • Καταχώρηση και διεκπεραίωση λογιστικών πράξεων και εργασιών λογιστηρίου,
 • Τιμολόγηση πελατών και συνεργασία με λογιστικό γραφείο,
 • Κράτηση και διεκπεραίωση βασικών λογιστικών λογαριασμών και προϋπολογισμών,
 • Τήρηση και συμφιλίωση τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτών,
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος αρχειοθέτησης
 • Αρχειοθέτηση και ενημέρωση στοιχείων, φακέλων προσωπικού, πελατών, προμηθευτών και εξωτερικών συνεργατών,
 • Διαχείριση, συνεργασία και επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες,
 • Σύνταξη κειμένων, ετοιμασία αλληλογραφίας , υπομνημάτων και εκθέσεων, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων,
 • Οργάνωση γραφείου, διαχείριση τηλεφώνου του γραφειου και εκτέλεση γενικών γραφειακών καθηκόντων που δυνατόν να ανατίθενται

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτος/ή Κολλεγίου ή Πανεπιστημίου στην Λογιστική ή/και LCCI Higher ή/και άλλο ισότιμο προσόν
 • Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων

Η μερική εργασία θα είναι για 3 μέρες την εβδομάδα (16-18 ώρες ανά εβδομάδα)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο s.yiatros@gmail.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικότητας. Η Εταιρεία θα ανταποκριθεί μόνο στους/στης ενδιαφερόμενους/ες που θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA