AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ίδρυμα Άγιος Στέφανος: Θέσεις Εργασίας

Ίδρυμα Άγιος Στέφανος: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Το ίδρυμα ΄Άγιος Στέφανος΄΄ είναι μία  από τις μεγαλύτερες  μονάδες παροχής υπηρεσιών στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό για Ατομα με Αναπηρία και διαχειρίζεται ένα ευρύ  δίκτυο περίθαλψης και φροντίδας . Στις μονάδες του ομίλου συγκαταλέγονται Οικοτροφείο, Κατοικίες Κοινωνικής Ένταξης ,Κέντρο Ημέρας, και  Επαγγελματική αποκατάσταση.

Ο Άγιος Στέφανος αναζητά για άμεση πρόσληψη :

1.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ ή ΔΕ

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή ή Βοηθού Νοσηλευτή

Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας

Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια

Ευελιξία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα

Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων

Διάθεση για συνεχή μάθηση

Η εταιρεία προσφέρει:

Συνεχής εκπαίδευση

Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Υπερωριακή  & on call Αμοιβή

13ο μισθό

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με θέμα «Αίτηση Νοσηλευτή – anergosjobs.com» στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@agiosstefanos.org Ή στα γραφεία Λυσιμάχου 13 Μέσα Γειτονιά 4006 Λεμεσός

——————————————————————————————————

2.  Νυχτερινή Φροντίστρια 

Ο Άγιος Στέφανος ζητά να προσλάβει άμεσα Νυχτερινή Φροντίστρια  για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα:

Φροντίδα, ατόμων με αναπηρίες

Προσωπική Υγιεινή

Συνοδεία Ενοίκων

Δημιουργική Απασχόληση

Απαιτούμενα προσόντα:

Κάτοχος απολυτήριου Γυμνασίου με καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα.

Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια

Ευελιξία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα

Διάθεση για συνεχή μάθηση

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (1-2 χρόνια) θεωρείται πλεονέκτημα έναντι άλλων υποψηφίων.

Δίπλωμα Οδήγησης

Παροχές:

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

Ταμείο Πρόνοιας

Υπερωριακή αμοιβή

Άριστο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: Ίδρυμα «Άγιος Στέφανος », Λυσιμάχου 13 4006  Μέσα Γειτονιά Ή ηλεκτρονικά: info@agiosstefanos.org με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 25725136


3.  Φροντιστής/τρια

Ο Άγιος Στέφανος ζητά να προσλάβει άμεσα Φροντιστή/τρια για πλήρη απασχόληση (σύστημα βάρδιας) στο οικοτροφείο.

Καθήκοντα:

Φροντίδα, ατόμων με αναπηρίες

Προσωπική Υγιεινή

Συνοδεία Ενοίκων

Δημιουργική Απασχόληση

 

Απαιτούμενα προσόντα:

Κάτοχος απολυτήριου Γυμνασίου με καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα.

Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια

Ευελιξία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα

Διάθεση για συνεχή μάθηση

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (1-2 χρόνια) θεωρείται πλεονέκτημα έναντι άλλων υποψηφίων.

Δίπλωμα Οδήγησης

 

Παροχές:

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

Υπερωριακή αμοιβή

Άριστο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: Ίδρυμα «Άγιος Στέφανος », Λυσιμάχου 13 4006  Μέσα Γειτονιά Ή ηλεκτρονικά: info@agiosstefanos.org με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 25725136

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA