AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Frou Frou: Θέσεις Εργασίας

Frou Frou: Θέσεις Εργασίας – Πάφος

Η Εταιρεία ΑΛΚΗΣ X. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ, λόγω επέκτασης του  κύκλου εργασιών της, δέχεται αιτήσεις για την θέση του Πωλητή/τριας Παραγγελιολήπτης τροφίμων
για την επαρχία Πάφου.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Εξυπηρέτηση πελατών βάση δρομολογίου
 • Ανάπτυξη και διεύρυνση πελατολογίου
 • Επίτευξη στόχων πωλήσεων
 • Παρακολούθηση ανταγωνισμού

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 •  Κάτοικοι επαρχίας Λευκωσίας
 • Διάθεση για σκληρή και επαγγελματική εργασία
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε οργανωμένο περιβάλλον με τήρηση διαδικασιών
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Άτομο συνεργάσιμο με δυναμικό χαρακτήρα
 • Λευκό ποινικό μητρώο και αποπεράτωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
 • Απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 • Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Επαγγελματική πείρα σε παρόμοια θέση θα αποτελεί πλεονέκτημα

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Εργασία σε ένα σταθερό, ασφαλές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητες ανέλιξης εντός της Εταιρείας
 • Ολοκληρωμένο και αμειβόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης με την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών της Εταιρείας
 • Πλήρης προετοιμασία για ενσωμάτωση στην φιλοσοφία της Εταιρείας

ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

 • Ελκυστικό πακέτο εισοδημάτων
 • Φιλοδώρημα επίτευξης στόχου
 • Προοπτική για 13ον και 14ον μισθό
 • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
 • Ταμείο Προνοίας
 • Δικαίωμα ετήσιας αδείας με πλήρεις απολαβές
 • Αναθεωρήσεις μισθού βάση απόδοσης
 • Επίδομα φαγητού

Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με email στο info@froufrou.com.cy στα γραφεία της Εταιρείας μέχρι 15/02/2022, ή να αποταθούν προσωπικά στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 115, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, τηλ.22835090.

λες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.