AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας Υποδοχής

Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο: Ζητείται Γραμματέας Υποδοχής – Λεμεσός

Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο ζητεί να προσλάβει Γραμματέα Υποδοχής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

Ο Γραμματέας Υποδοχής είναι υπεύθυνος για την παροχή αποτελεσματικών (γραμματειακών) υπηρεσιών καθώς και για την ορθή εξυπηρέτηση των ασθενών, των επισκεπτών και των συνεργατών του Κέντρου. Ενεργεί ως το σημείο πρώτης επαφής με τους ασθενείς και τους επισκέπτες και χειρίζεται με επαγγελματισμό τηλεφωνήματα, ερωτήματα και άλλα θέματα τα οποία δύναται να προκύψουν. Ένεκα της φύσης της εργασίας οι ανάγκες μεταβαλλόμενες και ποικίλες. Τονίζεται ότι ο χειρισμός όλων των θεμάτων είναι απόλυτα εμπιστευτικός.

Ειδικότερα:

 1. Απαντά τις τηλεφωνικές κλήσεις και τις διοχετεύει στο αρμόδιο Τμήμα ή πρόσωπο.
 2. Καταγράφει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του ασθενούς που τηλεφωνεί για ραντεβού στο Κέντρο.
 3. Βοηθά και καθοδηγεί τους ασθενείς, το κοινό και τους επισκέπτες στις συναλλαγές τους με το Κέντρο.
 4. Αναλαμβάνει, όταν και εφ’ όσον χρειαστεί, εγγραφές νέων ασθενών στο πλαίσιο των προτύπων και των διαδικασιών του Κέντρου.
 5. Καταχωρεί, όταν και εφ’ όσον χρειαστεί, πληροφορίες σχετικά με τα ραντεβού των ασθενών στο Synbiotix και σε άλλα συστήματα του Κέντρου.
 6. Καταχωρεί έγγραφα στο αρχείο και στους φακέλους των ασθενών ώστε να μην παρουσιάζονται κενά στη συνεχιζόμενη παρακολούθησή τους.
 7. Διευθετεί ή τροποποιεί επισκέψεις ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει από τον Ιατρικό Διευθυντή.
 8. Εισπράττει τέλη και άλλες χρεώσεις σύμφωνα με την πολιτική και τους ισχύοντες κανονισμούς. Παραδίδει ισοσκελισμένο ταμείο.
 9. Διεκπεραιώνει αν χρειαστεί την είσπραξη τιμολογίων των ασθενών.
 10. Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό.
 11. Παραλαμβάνει και διανέμει την αλληλογραφία σε καθημερινή βάση.
 12. Παρέχει γενικές πληροφορίες για τη λειτουργία του Κέντρου, τις υπηρεσίες που προσφέρονται και επιλύει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια  της ημέρας με απώτερο σκοπό τη σωστή εξυπηρέτηση των ασθενών.
 13. Εκτελεί γενικά καθήκοντα γραμματείας ιατρικού ή διοικητικού Τμήματος όπως αυτά καθορίζονται από τις ανάγκες του Κέντρου.
 14. Εργάζεται σε ωράριο το οποίο δυνατόν να τροποποιείται ανάλογα με τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης του Κέντρου.
 15. Ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου ο Λειτουργός Υποδοχής μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε Τμήμα.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές στο Σχέδιο Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή αφού ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να εκτελέσει οποιαδήποτε άλλα, συναφή με τη θέση καθήκοντα, του ανατεθούν.

Ωράρια:

 • Δευτέρα – Παρασκευή (07:30 – 14:00 | 10:00 – 16:30 | 14:00 – 22:00)
 • Σάββατο – Κυριακή (07:30 – 13:30)

Εάν πιστεύετε στο λειτούργημα που επιτελείται στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά!7

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA