AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέσεις εργασίας

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέσεις εργασίας – Αμμόχωστος

Νοσηλευτές/τριες

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου δέχεται αιτήσεις από Νοσηλευτές/τριες  για  πλήρη απασχόληση, στην Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ασθενών,  Επαρχίας Αμμοχώστου.

Απαραίτητα Προσόντα/ Προϋπόθεσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Νοσηλευτικής
 • Άδεια εξασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος
 • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας
 • Πολύ Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άδεια οδήγησης

Κυριότερα Καθήκοντα

 • Εκτελεί νοσηλευτικά καθήκοντα και εφαρμόζει τη θεραπεία την οποία καθορίζει ο θεράπων ιατρός.
 • Εκτελεί οποιεσδήποτε οδηγίες δίδονται από την Προϊσταμένη Αδελφή, την Ιατρική Διευθύντρια, τον Εκτελεστικό Διευθυντή και οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο Λειτουργό.
 • Συμμετέχει στην επίβλεψη και καθοδήγηση κατώτερου νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού.
 • Συμβάλλει στην προμήθεια, συντήρηση, διαφύλαξη και καλή χρήση του ιατρικού εξοπλισμού και της περιουσίας του Συνδέσμου.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy  ή από τα γραφεία του Συνδέσμου.

Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται  στην οδό Δημήτρη Χάματσου 12, 2024 Στρόβολος Λευκωσία (Τ.Θ. 25296, 1308  Λευκωσία) ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy   μέχρι τη Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, 2022.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS