AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οδηγός Trailer

Salamis Shipping Services Ltd: Ζητείται Οδηγός Trailer – Λεμεσός

Η Salamis Shipping Services Ltd ζητά να προσλάβει «Οδηγό Trailer», κάτοικο επαρχίας Λεμεσού, με τα πιο κάτω προσόντα:

• Απαραίτητη επαγγελματική άδεια οδηγού
• Προηγούμενη υπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια
• Καθαρό ποινικό μητρώο

Απολαβές/ Ωφελήματα

Ο μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 13.5 μισθοί και ταμείο προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2021 στο email: c.zographou@salamis-tours.com 

Για περισσότερες πληροφορίες να αποτείνεστε στον κ. Κυριάκο Αντωνίου 99536898

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA