AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Theodoros S. Tringis & Partners LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η δικηγορική εταιρεία μας, TheodorosS. Tringis& PartnersLLC, με έδρα τη Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενής θέσης Γραμματέα με πλήρη απασχόληση, για την χρονική περίοδο από 10ην Ιανουαρίου έως και τα μέσα Μαΐου 2022. (ήτοι τετράμηνη χρονική περίοδος πλήρους απασχόλησης, προς αντικατάσταση της θέσης της νυν γραμματέως η οποία κατά την λόγω περίοδο θα απουσιάζει με άδεια μητρότητας)

Προσόντα:

Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (στον προφορικό και τον γραπτό λόγο).

Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, Excel, Outlook).

Προηγούμενη εμπειρία στον συναφή τομέα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, δύνασθε όπως αποστέλλετε σχετικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@tringislaw.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

 

SECRETARY VACANCY

Our Law Firm, Theodoros S. Tringis & Partners LLC, is seeking to employ a full time secretary for its offices in Limassol, for the period of 10th January until mid-May 2022. (i.e. four month full time employment in order to replace the absence of the its current secretary which shall be on relevant maternity leave)

Qualifications:

Fluent Greek and English (both written and spoken).

Very good knowledge of Computers (Word, Excel, Outlook).

Previous experience in the relevant field will be considered as an additional qualification.

Salary is depended upon qualifications.

For expressing your interest, you may send your relevant CV at the electronic address: info@tringislaw.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Τελευταία ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος η 28η Δεκεμβρίου 2021

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA